Procedury

Opublikowano: poniedziałek, 02, wrzesień 2013
1. Procedura współpracy z rodzicami pobierz
2. Procedura wyboru podręcznika pobierz
3. Procedura zwolnień z wychowania fizycznego pobierz
4. Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków pobierz
5. Procedura reagowania na ujawnienie cyberprzemocy w szkole
pobierz