Baza szkoły

Opublikowano: czwartek, 22, sierpień 2013

ZSO składa się z trzech segmentów:

 • segment A - na parterze sekretariat, gabinet dyrektora i pokój nauczycielski, gabinet kierownika administracyjnego, księgowość, na I piętrze stołówka, gabinet wicedyrektora i gabinet pedagoga oraz na piętrze II gabinet medyczny, sale polonistyczne i matematyczne.
 • segment B - w piwnicy szatnie i sala techniczna, na parterze świetlica,  biblioteka i sale językowe, na I i II piętrze sale przyrodnicze i informatyczne.
 • segment C - obiekty sportowe ( 2 sale gimnastyczne, stoły do ping-ponga, siłownia, pokój do ćwiczeń aerobowych).

W naszej szkole oferujemy:

 • bezpieczeństwo uczniów, miłą i przyjazną atmosferę;

 • estetyczne i dobrze wyposażone sale lekcyjne;

 • rzetelną realizację programów nauczania, w tym szeroką gamę programów własnych nauczycieli;

 • 2 pracownie komputerowe sfinansowane ze środków Unii Europejskiej;

 • bibliotekę szkolną z Multimedialnym Centrum Informacyjnym sfinansowanym ze środków UE oraz czytelnię;

 • multimedialną salę językową;
 • świetlicę dla uczniów z profesjonalną opieką, czynną w godz. 7.30-15.30;

 • komfort nauki:

 • zajęcia odbywają się w godz. 8.15-15.15;

 • naukę jęz. angielskiego i niemieckiego;

 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (patrz zakładka Dla ucznia);

 • zajęcia z wykorzystaniem tablic interaktywnych, kalkulatorów graficznych.

 • opiekę zdrowotna i profilaktyczną:

  1. pielęgniarską,
  2. gimnastykę korekcyjną,
  3. pedagoga szkolnego.
 • organizację licznych wyjść i wycieczek, rajdów rowerowych,

 • smaczne posiłki w stołówce szkolnej,

 • sklepik.