Dyrekcja

Opublikowano: czwartek, 22, sierpień 2013

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Dyrektor szkoły - mgr Andrzej Czapla

Wicedyrektor - mgr Marek Pawluk