Nauczyciele

Opublikowano: poniedziałek, 26, sierpień 2013
Nauczyciele języka polskiego Nauczyciele języków obcych

Paweł Murdzek
Marzena Gęśla
Danuta Korzeniowska
Celina Koisz

 

Język angielski
Magdalena Flis
Marzena Teterycz
Beata Pliżga 
Karolina Piotrowska
Marzena Kałuża

 

Język niemiecki
Agnieszka Kalita 
Renata Kłos
Małgorzata Chomicka

Nauczyciel geografii  

Jarosław Jabłoński
Marek Margol

Nauczyciele historii Nauczyciele biologii
Małgorzata Sawulska
Renata Radlińska
Jolanta Kurantowicz
Bożena Juszczak
Nauczyciele matematyki Nauczyciele chemii

Eligiusz Pomaniec
Anna Kościk
Alicja Pomaniec
Maria Kołtun
Katarzyna Łagowska - Skiba

Grzegorz Piwko
Nauczyciele fizyki Nauczyciele religii
Józef Wryszcz


Ks. Roman Sawic
Ks. Zbigniew Kurek
Ks. Piotr Jakubiak

Nauczyciele informatyki Nauczyciele techniki

Eligiusz Pomaniec
Marek Pawluk
Andrzej Czapla
Renata Radlińska
Alicja Pomaniec
Maria Kołtun

Marek Pawluk
Andrzej Czapla
Katarzyna Łagowska-Skiba
Nauczyciele WOS-u Nauczyciel plastyki

Jolanta Kurantowicz
Małgorzata Sawulska
Marek Margol

Halina Gontarz
Nauczyciel muzyki Nauczyciel biblioteki
Karolina Piotrowska
Halina Gontarz
Marzanna Tarłowska
Nauczyciele w-f Nauczyciele świetlicy

Kazimierz Mielniczek
Marta Mielniczek
Andrzej Gałan
Joanna Górnik
Marcin Nowosad
Wojciech Kurantowicz


Bogusława Pawluk
Amelia Kleban