Patron

Opublikowano: czwartek, 22, sierpień 2013

Jan Paweł II jest znany na całym świecie jako niekwestionowany autorytet moralny. 

To jedna z najwybitniejszych postaci w dziejach ludzkości. Osobowość Jana Pawła II nie tylko wpłynęła na naszą epokę, ale odczuwana i uznawana jest nadal jako siła tworząca historię. Ojciec Święty Jan Paweł II zwracał zawsze oczy świata na sprawy najważniejsze. Jego słowa są drogowskazem dla nauczycieli, wychowawców, rodziców, młodzieży. Papież szczególną troskę okazywał młodym ludziom, ponieważ zależało mu bardzo na ich przyszłości. Ojciec święty jest nierozerwalnie związany z Lublinem, bowiem swoją pracę na Wydziale Filozoficznym KUL rozpoczął w październiku 1954 roku. Mimo młodego wieku miał już tytuł doktora i był świeżo po habilitacji na Wydziale Teologii Wszechnicy Krakowskiej. Z lubelską uczelnią pozostał związany przez następne 24 lata, czyli aż do momentu wyboru na Biskupa Rzymu w październiku 1978 roku. Wybór profesora KUL na Stolicę Piotrową zwrócił uwagę świata na Polskę i Uniwersytet. Nasz wielki Rodak Jan Paweł II był jednym z nielicznych ludzi, którym za życia wystawiano pomniki, jego imieniem nazwane zostały ulice. Cała społeczność, a więc rodzicie, nauczyciele i uczniowie wyrazili wolę, aby Ojciec Święty został Patronem naszej szkoły. Chcąc kierować się mądrością naszego wielkiego rodaka 16 października 2000 roku nastąpiła uroczystość nadania imienia szkole Jana Pawła II. Wcielanie w życie nauki Ojca Świętego, to trudne dzieło wychowania młodego pokolenia, które pracownicy naszej szkoły podejmują każdego dnia.