Ankieta dla uczniów


Chcemy dowiedzieć się, jakie są Twoje opinie na temat respektowania norm społecznych w szkole. Ankieta jest anonimowa – wyniki będą opracowane wyłącznie zbiorczo, prosimy więc o zaznaczenie odpowiedzi, które w pełni wyrażają Twoje poglądy.

Dostęp do ankiety jest ograniczony. Wymagany jest token.
Jeśli otrzymali Państwo token, proszę go wpisać poniżej i kontynuować.