Poeci

Wielkich poetów nigdy nie brakowało. W każdej epoce było ich po, kilku którzy wiedli prym w pisaniu wierszy. Tematyka wierszy była przeróżna. Mógł to być wiersz do zmarłej córki, do utraconej miłości, albo do całego narodu. W przypadku Polski najczęściej były to wiersze o tematyce narodowowyzwoleńczej. Mickiewicz czy Słowacki starali się ludziom otworzyć oczy i wskazać właściwą drogę. Niestety nie było to takie proste i nie wiele osób odczytywało to właściwie. Tak samo jakbyśmy dzisiejsze wiersze odbierali nie do końca dobrze. Najlepiej analizować je z bardzo dużej odległości czasowej, kiedy już jest za późno na zmianę. Robimy tak w szkołach, kiedy czytając wiersze zastanawiamy się co artysta miał na myśli.  Każdy z nas czytał jakiś wiersz, ale nie zawsze wiedzieliśmy o czym on tak naprawdę był.

Dodaj komentarz